Jdi na obsah Jdi na menu
 


NĚCO Z HISTORIE

Z historie obce Křtětice

Křtětice leží v mírně zvlněné krajině cca 4 km severozápadně od Vodňan, lemované od jihu a od východu tokem Blanice. Na jihozápadní straně jsou ohraničeny poměrně výrazným protáhlým zalesněným hřbetem s nejvyšším vrchem Hrad, 666,8 m.n.m. Severně od vsi je několik nevýrazných plochých zalesněných vrcholků,např. Hájek, 432,4 m.n.m. Za nimi se již prostírá široká,zcela rovinatá niva řeky Blanice. Křtětice jsou patrně sídlem vrcholně středověkého původu.Vesnice je poprvé písemně zmiňována k roku 1335 jako příslušenství městečka Vodňany. K Vodňanům patřila ves ještě roku 1487,v 16. století po konfiskaci městských statků za stavovského povstání byla připojena ke Hluboké. Při rozdělení hlubockého panství roku 1598 vesnice připadla k nedalekému Protivínu. Roku 1654 bylo ve Křtěticích zaznamenáno 12 selských gruntů osazených a 2 pusté.K protivínskému panství,které drželi od roku 1711 Schwanzenbergové pak vesnice patřila až do zániku patrimoniální správy.

 

Základem půdorysu vesnice je poměrně rozlehlá lichoběžníková náves, která je lemována štítově i podélně orientovanými zděnými usedlostmi, typickými pro oblast Vodňanska a Protivínska. Ve zdejší lidové architektuře však můžeme vysledovat i ohlasy poměrně vzdálené oblasti Blat. Pozornost zasluhuje zejména řada staveb s krásnými křídlovými volutovými štíty, členěnými piastry a římsami.Většina z nich pochází ze 30. a 40. let 19 století. Mezi památkově hodnotné stavby patří i velké stodoly a další hospodářské objekty, které stojí dodnes v řadě usedlostí. Uprostřed návsi je prostá kaple ve čtvercovém půdorysu. Před kaplí stojí litinový kříž, datovaný 1886. Křtětice patří k architektonicky a urbanisticky nejcennějším vesnicím Vodňanska a roku 1995 se staly vesnickou památkovou zónou.